Przepisy - kredyt-hipoteczny-porownanie

Kredyt hipoteczny porównanie

pozyczki-kredyty.org


Dzięki specjalnym programom internetowym możemy bezpłatnie porównać kredyty hipoteczne różnych banków i wybrać ten najodpowiedniejszy dla siebie.

kredyt hipoteczny jest to kredyt bankowy, którego gwarancją jest hipoteka, przydzielana zwykle na zakup nieruchomości lub jej budowę. hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe (nieruchomości), służące zabezpieczeniu danego zobowiązania pieniężnego. Kredyty te mogą być długoterminowe (tzn. od 5 do 40 lat). hipoteka jest bardzo mocnym poręczeniem. Banki mogą więc zaproponować dużo niższe oprocentowanie niźli w innych kredytach bądź pożyczkach. Banki zdają sobie sprawę, że ten typ kredytu jest najmniej ryzykowny. W kredycie hipotecznym nie potrzeba poręczycieli. Kredyt hipoteczny można wziąć w rodzimej walucie (złoty), a także w obcej (franki szwajcarskie, euro, funty, dolary).

Kredyt hipoteczny może być brany w walucie krajowej lub zagranicznej wybranej przez nabywcę, a proponowany jest zaś przez bank. Kredyty w obcej walucie mają zwykle zmienną stopę procentową. Stopa procentowa to miara przychodu, jaka przypada posiadaczowi kapitału z racji udzielania go innym. Raty kredytu hipotecznego są zazwyczaj równe lub malejące.

 

 

Kredyt hipoteczny jest przydzielany zazwyczaj na na cele inwestycyjne, średniookresowe lub długookresowe, a jego charakterystyczną cechą jest zabezpieczenie hipoteczne. Wiąże ono gwarancję jego spłaty z daną nieruchomością, co umożliwia bankom na zaspokojenie żądań z tej nieruchomości nawet wtenczas, kiedy zmieni ona posiadacza. Właściciel nieruchomości może ją zbywać i ponadto obciążać długami, co jednak nie pozbawia banku pierwszeństwa w zaspokajaniu jego potrzeb.

 

Poręczenia kredytu hipotecznego:

 

Docelowe:

Tymczasowe (do czasu ustalenia hipoteki): 

  • weksel
  • blokada funduszów na rachunku
  • poręczenie osoby trzeciej mającej zdolność kredytową ( jest to zdolność podmiotu do spłaty w określonym terminie zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami)

Lista tematów: